Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego


Gmina Czorsztyn w dniu 1 czerwca 2018 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

 

Celem projektu jest ograniczenie problemów społeczno- gospodarczych wsi Sromowce Wyżne. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla lokalnej społeczności, jak również zwiększenie zainteresowania turystów i przyszłych mieszkańców obszaru, dzięki stałemu rozwojowi infrastruktury społecznej.

 

Planowany efekt realizacji projektu to min.:

- Stopniowe wyprowadzenie społeczności wsi Sromowce Wyżne z sytuacji kryzysowej związanej ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi,

- Poprawa jakości życia mieszkańców Sromowiec Wyżnych oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez umożliwienie integracji społecznej w przestrzeni publicznej i wzmacnianie więzi społecznych,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców, zapobieganie pogłębieniu chaosu przestrzennego oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej,

- Ożywienie gospodarcze regionu poprzez uaktywnienie potencjału gospodarczego i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej,

- Poprawa jakości środowiska naturalnego dzięki utworzeniu publicznych rekreacyjnych terenów zielonych i zmniejszenie negatywnego wpływu budynków użyteczności publicznej na środowisko naturalne m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną budynków i ograniczenie niskiej emisji,

- Utworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Sromowiec Wyżnych i okolic oraz odwiedzających turystów,

- Budowanie tożsamości kulturowej miejsca poprzez działalność Izby Regionalnej,

- Poprawa komfortu codziennego korzystania i pracy Izbie Regionalnej, Remizie OSP oraz budynku UKS "Spływ" w Sromowcach Wyżnych,

- Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez dostosowania strefy rekreacji, chodników i miejsc parkingowych/postojowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Poprawa bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców po terenie zabudowanym Sromowiec Wyżnych oraz poprawa dostępności do biblioteki, remizy, apteki i szkoły podstawowej,

- Poprawa wizerunku Sromowiec Wyżnych, Gminy Czorsztyn oraz Podhala, dzięki zwiększeniu estetyki przestrzeni publicznej, jej powiązaniu z otoczeniem i zachowaniu tożsamości,

- Wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości w Sromowcach Wyżnych oraz dalszy rozwój gospodarczo-społeczny miejscowości i jej mieszkańców.

 

Wartość projektuzgodnie z wnioskiem wynosi 4 050 088,23 w tym koszty kwalifikowane wynoszą 3 819 732,21 zł. Wartość dofinansowania wynosi 2 864 799,10 zł.

Na dzień dzisiejszy Gmina Czorsztyn podpisała umowy z  wykonawcami:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń”, Krzysztof Stachoń, Zakopane – kwota zgodnie z umową wynosi – 3 198 000,00 zł i obejmujeczęść I - Place i chodniki – w skład czego wchodzą następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż ciągu strefy rekreacji.

2. Budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym.

3. Parking przy Remizie OSP w centrum wsi.

4. Przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej.

5. Utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów.

 

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej; Markiewicz Stanisław; Krosno - kwota zgodnie z umową wynosi – 1 217 700,00 zł. i obejmuje część II – Budynki – która obejmuje zadania:

1. Termomodernizacja Remizy OSP wraz z wymianą centralnego ogrzewania i źródła ciepła na OZE.

2. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE. 

3. Modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej.

4. Modernizacja budynku UKS "Spływ" Sromowce Wyżne.

 

Projekt pn. Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego” nr RPMP.11.02.00-12-0806/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 


 

Z wielką radością informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów do dofinansowania
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Gmina Czorsztyn znajduje się na 15 miejscu z 59 wybranych do dofinansowania projektów. Wartość całkowita projektu wynosi: 4 050 088,23 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi: 2 864 799,10 zł.

W ramach powyższego wniosku w Sromowcach Wyżnych Gmina Czorsztyn planuje wykonać następujące inwestycje:

1. Utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów,

3. Modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej,

4. Termomodernizacja remizy OSP z wymianą instalacji c.o. i źródła ciepła na Odnawialne Źródła Energii (OZE),

5. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE,

6. Przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż ciągu strefy rekreacji,

7. Parking przy remizie OSP w centrum wsi,

8. Budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym,

9. Przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej,

10. Modernizacja budynku UKS „Spływ” Sromowce Wyżne.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2019 roku.

 

Wizualizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Sromowcach Wyżnych


 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 12 Gru 20192 °
2.8 °C13 Gru
2.0 °C14 Gru
4.2 °C15 Gru
3.7 °C16 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia