Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek I: Czarna Dama - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)


Piękne kolory jesieni pokrył biały puch czuć już klimat świąteczny, a niedawno jeszcze na brzegach Jeziora Czorsztyńskiego było słychać warkot maszyn, koparki równające teren pod ścieżkę oraz ludzi pracujących w pocie czoła umacniających wielkimi kamieniami brzegi ścieżki. Niniejszy projekt to bardzo duża inwestycja dla Samorządu Gminy Czorsztyn. Nadzór inwestorki nad I odcinkiem ścieżki pełni firma: Projektowanie i nadzór w Budownictwie
- mgr inż. Mariusz Murzyniak.

Do końca przyszłego roku inwestycja zostanie zakończona. Prowadzone prace w ostatnim czasie polegały na robotach przygotowawczych, czyli wyrównaniu terenu, położenie podbudowy, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładki.

Do wykonania w/w zadania Gmina Czorsztyn otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która została wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał w postaci pospółki już częściowo został wykorzystany do podbudowy ścieżki.

Maniowy, 13.12.2018 r.

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


Za oknem już wiele zmian. Kolorowe lato wygasło i widać już jesień. Drzewa lekko powiewają tracąc liście, które tworzą kolorowe dywany.
Dla pracowników nie jest straszna ranna mgła i chłód powiewający od wody i Tatr. Pomimo atmosfery jesiennej na brzegach jeziora trwają pracę ziemne przy budowie:

• Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze).

Słychać warkot maszyn, samochodów przywożących skały, koparki równające teren pod ścieżkę. Prowadzone prace mają na celu wyrównanie terenu, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładkę. Drodzy czytelnicy! Jest to największa inwestycja dla Gminy Czorsztyn, która została rozpoczęta, a efekty końcowe zobaczymy już
w przyszłym roku.

Maniowy, 11.10.2018 r.                                                                         

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach podpisał umowę z wykonawcą na zadnie pn. „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach, którego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze)” wykona Konsorcjum Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ oraz Partner  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targu. Koszt całej inwestycji wyniesie 9 000 142,42 zł w tym otrzymane dofinansowanie 5 884 052,99 zł.

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.


Po roku starań Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Będą one budowane w dwóch odcinkach:

Odcinek o nazwie Czarna Dama rozpocznie się od Mizernej i zakończy się w Czorsztynie oraz odcinek drugi o nazwie Zatopiona Osada rozpocznie się od Huby do Mizernej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych realizowany  będzie projekt pn.   „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO – TRASY ROWEROWE.

Orientacyjne koszty kształtują się następująco:

Odcinek CZARNA DAMA: Całkowita wartość zadania: 7 845 404,09 zł w tym otrzymane dofinansowanie: 5 884 052,99 zł.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn. Początek trasy rozpoczyna się w miejscowości Mizerna – jest to zjazd z drogi publicznej na tereny obrzeży zbiornika Czorsztyńskiego, wchodząc dalej w strefę otuliny Pienińskiego Parku Narodowego. Planowana ścieżka oplata cały półwysep Stylchyn następnie wchodzi w gminną drogę publiczną. Biegnąc dalej w miejscowości Kluszkowce przechodzi przez ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Czorsztyn-ski”, zataczając pętlę. Rozwidlenie pętli prowadzi do dwóch tras: jedna trasa jest łatwiejsza a druga z kolei jest trudniejsza, gdyż występują na niej liczne wzniesienia. W dalszej części ścieżka ponownie łączy się z obrzeżem Jeziora Czorsztyńskiego i prowadzi do kolejnego rozwidlenia. W tym miejscu trasa prowadzi po drodze gminnej do centrum wsi Czorsztyn.
Wyznaczona trasa w większości biegnie wzdłuż północnego brzegu jeziora Czorsztyńskiego i jest posadowiana bezpośrednio przy stoku jeziora. Tereny przyległe do stoku są w większości stabilne gruntowo. Brzegi zbiornika są częściowo zakrzewione niską roślinnością zadarniająca brzegi przed ich rozmyciem. Teren posiada niewielkie zakrzewienia kolidujące
z inwestycją. Nie przewiduje się jakiejkolwiek wycinki drzew, dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia. Ścieżka zostanie oznakowana tablicami (na początku i końcu odcinka) informującymi o atrakcjach turystycznych regionu.             

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Maniowy, Kluszkowce, Mizerna, Czorsztyn,
 • Oznakowanie istniejącej drogi,
 • budowę 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów,
 • wykonanie  kładek pieszo-jezdnych. Kładki wykonane będą jako konstrukcje jednoprzęsłowe, posadowione na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnia z żywic, balustrady aluminiowe,
 • remont kładek o konstrukcji stalowo drewnianej,
 • wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
 • miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi,
 • wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.,
 • montaż tablic informacyjnych.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 06 Gru 2019-2 °
2.3 °C07 Gru
0.4 °C08 Gru
2.4 °C09 Gru
-0.6 °C10 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia