Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”


Dolinka Micholowska w Maniowach już otwarta!

W dniu 18 października br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”.  Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej na cele rekreacyjno – sportowe.

Roboty zostały wykonywane przez firmę Czorsztyn – ski sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 610 216,36 zł w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł.

 

Zobacz więcej

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”
nr RPMP.06.03.01-12-0446/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

 


Nowe oblicze Doliny Micholowskiej

W sołectwie Maniowy rozpoczeły się prace związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa6. Dziedzictwo regionalne, Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 610 216,36 zł, w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł, natomiast wkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 1 721 217,88 zł.

W przetargu nieograniczonym Gmina Czorsztyn dokonała wyboru  najkorzystniejszej oferty - roboty wykonuję firma Czorsztyn-ski sp. z o.o.


W dniu 20 września 2017 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa6. Dziedzictwo regionalne, Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Czorsztyn poprzez zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych i przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczne, kulturowe, edukacyjne rozrywkowe obszaru Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy gm. Czorsztyn.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane:

 1. Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci chodników wielofunkcyjnych,
 2. Zatoki parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przy sąsiadującej drodze gminnej ul. Żeromskiego posiadające łącznie 21 miejsc postojowych.
 3. Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przebiegającej przez teren Doliny Micholowskiej oraz otwarty zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej,
 4. Oświetlenie terenu będące elementem wyposażenia technicznego wewnętrznego układu komunikacyjnego-lampy oświetlenia parkowego z zasilaniem solarnym i połączone kanalizacja kablową, bez konieczności połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną.
 5. Urządzenia rekreacji plenerowej:

- Skatepark o nawierzchni betonowej,

- tor do jazdy na rolkach typu pumptrack,

- minirampa

- urządzenia do ćwiczeń typu street workout

- urządzenia siłowni zewnętrznej

- stół do gry w tenisa stołowego

 1. Elementy małej architektury

- stoły do gry w szachy z ławami,

- stoły piknikowe z ławami,

- ławki parkowe z oparciem, kosze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 317 034,80 zł, w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł, (współfinansowane z UE w kwocie 800 098,63 zł oraz z budżetu państwa
w kowcie 88 899,85 zł)
 natomiastwkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 428 036,32 zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. Gmina Czorsztyn planuje ogłoszenie przetargu na w/w prace, natomiast zakończenie fazy inwestycyjnej  planowane jest zgodnie z wnioskiem na 10 październik 2018 r.


 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sty 2021-11 °
-3.9 °C19 Sty
-0.7 °C20 Sty
2.7 °C21 Sty
2.4 °C22 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia