Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn”

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Koszt całkowity inwestycji to: 1 663 553,37 zł, w tym koszty kwalifikowane to 1 354 490,48 zł oraz dofinansowanie  w kwocie: 1 151 316,88 zł.

Celem projektu jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowisku w Maniowach.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i realizację prac budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń technicznych, których zadaniem jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie stacjonarnego PSZOK, w tym:

1.Przygotowanie terenu inwestycji wraz z niwelacją terenu.

2.Utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych).

3.Wykonanie drogi dojazdowej.

4.Modernizacja istniejącego budynku i jego adaptacja na potrzeby magazynowo-warsztatowe oraz administracyjno-socjalne.

5.Dostawa i ustawienie kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych.

6.Wykonanie wiaty stalowej jako zadaszenia dla kontenerów - 1 szt

7.Budowa ścieżki edukacyjnej zewnętrznej - 1 szt.

8.Posadowienie wagi najazdowej 1 szt.

9.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia z niezbędnym wyposażeniem.

10.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu z niezbędnym wyposażeniem.

11.Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji wraz z niezbędnymi bramami i furtkami.

12.Zaprojektowanie i wykonanie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej.

13.Dostawa pojazdu specjalistycznego do obsługi PSZOK.

 

Projekt pn. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztynnr RPMP.05.02.02-12-0176/18współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 12 Gru 20194 °
2.8 °C13 Gru
2.0 °C14 Gru
4.2 °C15 Gru
3.7 °C16 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia