Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn”

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Koszt całkowity inwestycji to: 1 663 553,37 zł, w tym koszty kwalifikowane to 1 354 490,48 zł oraz dofinansowanie  w kwocie: 1 151 316,88 zł.

Celem projektu jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowisku w Maniowach.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i realizację prac budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń technicznych, których zadaniem jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie stacjonarnego PSZOK, w tym:

1.Przygotowanie terenu inwestycji wraz z niwelacją terenu.

2.Utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych).

3.Wykonanie drogi dojazdowej.

4.Modernizacja istniejącego budynku i jego adaptacja na potrzeby magazynowo-warsztatowe oraz administracyjno-socjalne.

5.Dostawa i ustawienie kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych.

6.Wykonanie wiaty stalowej jako zadaszenia dla kontenerów - 1 szt

7.Budowa ścieżki edukacyjnej zewnętrznej - 1 szt.

8.Posadowienie wagi najazdowej 1 szt.

9.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia z niezbędnym wyposażeniem.

10.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu z niezbędnym wyposażeniem.

11.Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji wraz z niezbędnymi bramami i furtkami.

12.Zaprojektowanie i wykonanie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej.

13.Dostawa pojazdu specjalistycznego do obsługi PSZOK.

 

Projekt pn. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztynnr RPMP.05.02.02-12-0176/18współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Paź 20198 °
9.9 °C18 Paź
8.8 °C19 Paź
9.6 °C20 Paź
10.3 °C21 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia