Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji w dniu 28 grudnia 2020 roku

Maniowy, dnia 21 grudnia 2020 r.

RG.0012.6.4.2020

 

 

                                                                                               Wg rozdzielnika

 

 

            Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn, zwołuje wspólne posiedzenie Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czorsztyn, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku (tj. poniedziałek) o godz. 830 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad, pierwsze piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń:

a)     Komisji Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2020 r.

b)     Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska z dnia 3 grudnia 2020 r.

c)     Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2020 r.

d)     Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2020 r.

4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie

a)     zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Maniowach działającego przy Szkole podstawowej im. Wł. Orkana w Maniowach.

opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

b)     zamiaru likwidacji punktu Przedszkolnego w Sromowcach Wyżnych działającego przy Szkole Podstawowej im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych.

opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

c)     zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

d)     zmiany Uchwały Nr XIII/112/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2020 – 2023.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

e)     Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2021.

 • opiniują: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

f)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021 – 2024.

opiniują: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

g)     ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.

 • opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

h)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

 • opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

i)       określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

 • opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

j)       zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

 • opiniują: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Polityki Społecznej.

k)     wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Czorsztyn.

opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             

/-/ Stanisław Chmiel

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Czorsztyn.
 2. Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn.
 3. Skarbnik Gminy Czorsztyn.
 4. Sekretarz Gminy Czorsztyn.
 5. Radni Gminy Czorsztyn.

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Sty 2021-8 °
-8.9 °C16 Sty
-15.2 °C17 Sty
-12.0 °C18 Sty
-7.3 °C19 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia