Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Zastępcy Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XX/168/2020
   z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021 - 2024

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.
 • opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2021 – 2025.

opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2021 rok.
 • opiniuje: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Czorsztyn.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czorsztyn.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r.
(tj. czwartek) o godz. 0900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 16 Kwi 20214 °
4.5 °C17 Kwi
5.6 °C18 Kwi
7.2 °C19 Kwi
6.2 °C20 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia