Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2020 – 2023.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2021.

opiniują: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021 – 2024.

opiniują: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.

opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Maniowach działającego przy Szkole podstawowej im. Wł. Orkana w Maniowach.

opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu Przedszkolnego w Sromowcach Wyżnych działającego przy Szkole Podstawowej im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych.

opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

opiniują: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Polityki Społecznej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Czorsztyn.

opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 0900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Sty 2021-7 °
-7.8 °C16 Sty
-12.3 °C17 Sty
-10.2 °C18 Sty
-4.9 °C19 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia