Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czorsztyn za 2019 rok.

a) debata nad Raportem o stanie gminy Czorsztyn.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czorsztyn.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2019.
 • opiniują: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czorsztyn  z tytułu wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2019.
 • opiniuje: Komisja Rewizyjna

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czorsztyn na rok szkolny 2020/2021.
 • opiniuje: Komisja Administracyjno –Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego,

     Komisja Polityki Społecznej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Czorsztyn.
 • opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czorsztyn na lata 2020 - 2026.
 • opiniują: Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 09 Sie 202027 °
22.8 °C10 Sie
22.9 °C11 Sie
21.2 °C12 Sie
22.1 °C13 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia