Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XI zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XI zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 18 czerwca 2019 r. oraz 02 sierpnia 2019 r.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2022.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mizerna na lata 2016 – 2022.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmianyUchwały Nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluszkowce na lata 2016 – 2022.  
 2.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmianyUchwały Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czorsztyn na lata 2016 – 2022.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmianyUchwały Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sromowce Wyżne na lata 2016 – 2022.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność i przewlekłość w sprawie budowy odcinka drogi od końca drogi asfaltowej do działki nr 289 (268 m w linii prostej).

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

XI zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
13 listopada 2019r. (tj. środa) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
 z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Lis 20195 °
3.5 °C23 Lis
4.5 °C24 Lis
3.0 °C25 Lis
5.4 °C26 Lis

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia