Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

PODSUMOWANIE obrad XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r.

PODSUMOWANIE

obrad XX zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 0903 zakończyła o godz. 1210, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/166/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2020 – 2023

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/167/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2021.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/168/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021 – 2024.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/169/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/170/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/171/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/172/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Maniowach działającego przy Szkole podstawowej im. Wł. Orkana w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/173/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu Przedszkolnego w Sromowcach Wyżnych działającego przy Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej
  w Sromowcach Wyżnych.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/174/2020.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/175/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/176/2020

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czorsztyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Rada podjęła Uchwałę Nr XX/177/2020

 

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

                                     

 

/-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Sty 2021-8 °
-8.9 °C16 Sty
-15.2 °C17 Sty
-12.0 °C18 Sty
-7.3 °C19 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia