Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

PODSUMOWANIE obrad XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 14 maja 2020 r.

PODSUMOWANIE

obrad XV zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 14 maja 2020 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 0905 zakończyła o godz. 1200, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/130/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/131/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych
  i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Czorsztyn, w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/132/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2019 r.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/133/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Czorsztyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/134/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czorsztyn na rok 2020.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/135/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do organizacji pracy komisji Rady.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/136/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/137/2020

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Rada podjęła Uchwałę Nr XV/138/2020

 

 1. Zapoznano się ze sprawozdaniami w zakresie:

a)      Informacja o działalności PPK sp. z o. o. w Nowym Targu za 2019 r.

b)     Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2020” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

c)     Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2015 – 2020.

d)     Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r.

e)     Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach za 2019 r.

f)      Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Czorsztyn za 2019 r.

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sty 2021-10 °
-3.9 °C19 Sty
-0.7 °C20 Sty
2.7 °C21 Sty
2.4 °C22 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia