Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie o zachodzie słońca Zdjęcie w slajderze - Jezioro Czorsztyńskie z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Gora Wdżar zimąZdjęcie w slajderze - Aktywna zima tylko w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Stok narciarski w Kluszkowcach wieczorną porą. Zdjęcie w slajderze - Gmina Czorsztyn zimą Zdjęcie w slajderze -

PODSUMOWANIE obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r.

PODSUMOWANIE

obrad XIV zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 20 marca 2020 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 0935 zakończyła o godz. 1033, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIII/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/115/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2020 – 2023.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/116/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/117/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/118/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/119/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/120/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2022.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/122/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2020 rok.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/123/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/124/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/125/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia planu pracy KomisjiGospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/126/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/127/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/128/2020

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji Pani Renaty Sutor do konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Rada podjęła Uchwałę Nr XIV/129/2020

 

 1. Zapoznano się ze sprawozdaniami w zakresie:

a)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Czorsztyn za 2019 rok.

b)     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2019 roku.

c)     Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za rok 2019.

d)     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2019 rok.

e)     Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach za 2019 rok.

f)      Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.

g)     Roczne sprawozdanie dotyczące stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie za 2019 rok.

h)     Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2019 rok

i)      Sprawozdanie z działalności Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego za 2019 rok.

j)      Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska za 2019 rok.

k)     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 31 Mar 2020-4 °
-2.7 °C01 Kwi
-0.7 °C02 Kwi
0.6 °C03 Kwi
0.0 °C04 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia