Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

PODSUMOWANIE obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 0902 zakończyła o godz. 1156, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 18 czerwca 2019 r. oraz 02 sierpnia 2019 r.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/72/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/73/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kluszkowce.

Zdjęto z porządku obrad

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Sromowcach Niżnych.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/74/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/75/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
  w Gminie Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/76/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/77/2019

   

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/78/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłat za korzystanie z wyżywienia w tej placówce.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/79/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym w punkcie przedszkolnym w Sromowcach Niżnych prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłat za korzystanie z wyżywienia w tej placówce.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/80/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Czorsztyn w skład Kongresu Związku Euroregion „Tatry”.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/81/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę Nr X/82/2019

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 14 Sie 202015 °
15.0 °C15 Sie
15.7 °C16 Sie
14.2 °C17 Sie
15.8 °C18 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia