Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn

I N F O R M A C J A

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr WG.0050.81.2020 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20 lipca 2020r. Urząd Gminy Czorsztyn ogranicza bezpośrednią obsługę mieszkańców w budynku Urzędu.

Na bieżąco realizowana jest obsługa zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, w szczególności w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego,
2)
ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3)
ochrony środowiska, w tym dotyczące:
     a)
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
     b)
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
4)
przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczącym infrastruktury telekomunikacyjnej.

a także:

5) pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
6)
świadczenia usług komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

Bezpośrednio załatwiane są sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu.

Wejście na teren budynku Urzędu Gminy jest możliwe pod następującymi warunkami:
1) wymagane jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki czy przyłbicy, z wyjątkami wynikającymi z § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2) przy wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce,

3) w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej interesantów niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem
     a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,
     b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
     c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
     d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
     e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

4) w czasie poruszania się po budynku Urzędu Gminy należy przestrzegać bezpiecznej odległości 2 metrów pomiędzy interesantami i pracownikami.


W celu bezpośredniego załatwienia spraw zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę, korzystając z wykazu telefonów do kontaktu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

Konto bankowe 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103

Centrala Urzędu 18/27-500-70,   18/27-500-71,    18/27-509-82

USC i ewidencja ludności - wewn. 104
Gospodarka przestrzenne, ochrona środowiska, inwestycj - wewn. 107
Gospodarka nieruchomościami - wewn. 110
Drogi publiczne - wewn. 109
Podatki - wewn. 114

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
Świadczenia rodzinne - wewn. 129
Pracownicy socjalni - wewn. 102, 103

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach
Usługi komunalne - wewn. 232

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 28 Wrz 20206 °
9.3 °C29 Wrz
9.0 °C30 Wrz
9.8 °C01 Paź
9.5 °C02 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia