Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Informacja Wójta Gminy Czorsztyn o o nieruchomości przenaczonej do sprzedaży

Maniowy, dnia 26.04.2021 r.

INFORMACJA

 

Znak:IRG.6840.13.2020

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn na okres 21 dni, licząc od dnia 29.04.2021 r. do dnia 19.05.2021 r., zostanie wywieszony wykazy z dnia 26.04.2021 r. nr IRG.6840.13.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 1008/92 o pow. 0,0773 ha, położonej w Kluszkowcach, stanowiącej własność Gminy Czorsztyn, objętej księgą wieczystą NS1T/00078640/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości wynosi 85 000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych netto. Do ustalonej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.) według obowiązującej na dzień sprzedaży stawki (obecnie 23% VAT).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ewid. zmod. nr 1008/92 położona jest w terenach oznaczonych symbolem 33.2.MN/MT – tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej.

 

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 2750071 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 13 Maj 20218 °
8.0 °C14 Maj
4.7 °C15 Maj
7.0 °C16 Maj
4.9 °C17 Maj

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia