Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Rewizyjna

                                                                           

                                                                                                          Maniowy, dnia 15 maja 2019 r.  

RG.0012.4.2.2019

                                                                        

                                                                 

 

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 1300.Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu kontroli nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu kontroli nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2019 r. 
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2018 r. w tym:

a)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

b)      zapoznanie się z opinią pozostałych Komisji stałych rady gminy w sprawie wykonania budżetu,

c)      wydanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

d)      podjęcie uchwały w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn za 2018 r.,

 1. Informacja na temat możliwości aplikowania o środki unijne.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.
 3.  Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                                               /-/ Agnieszka Klag

 

 

 

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506)

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Sie 201926 °
16.0 °C21 Sie
17.4 °C22 Sie
18.8 °C23 Sie
24.6 °C24 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia