Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

                        Maniowy, dnia 10 września 2019 r.

RG.0012.1.8.2019

 

 

                       Wg rozdzielnika

 

 

            Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1200. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy
ul. Gorczańska 3, sala narad.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn

b)      zmiany uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

c)     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn

d)     upoważnienia w zakresie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w gminnym Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłat za korzystanie z wyżywienia w tej placówce

e)     udzielenia upoważnienia w zakresie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sromowcach Niżnych prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłat za korzystanie
 z wyżywienia w tej placówce

f)      wyboru delegatów Gminy Czorsztyn w skład Kongresu Związku Euroregion „Tatry”.

 

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                     /-/ Bogumił Zachara

 

 

Otrzymują:

 

-         Członkowie Komisji

-         Wójt Gminy Czorsztyn

-         Zastępca Wójta Gminy

-         Sekretarz Gminy

-         Skarbnik Gminy

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)    

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Paź 201911 °
10.0 °C19 Paź
10.7 °C20 Paź
11.4 °C21 Paź
9.0 °C22 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia