Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

Maniowy, dnia 18 września 2018 r.

RG.0012.1.5.2018

 

 

                                                                       …………………..a/a…………………..

 

            Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1000. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia do ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Sromowcach Niżnych prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłaty za korzystanie z wyżywienia w tej placówce oraz ustalania zwolnień z opłaty za wyżywienie.

b)     powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

c)     ustalenia Statutu Gminy Czorsztyn.

d)     uchylenia Statutu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

e)     nadania sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kluszkowcach.

f)      nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach.

g)     nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych.

h)     nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych

i)      wystąpienia Gminy Czorsztyn ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

                                                     

                                                                                                            Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                   Bogumił Zachara

 

 

Otrzymują:

-         Członkowie Komisji

-         Wójt Gminy Czorsztyn

-         Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-         Skarbnik Gminy Czorsztyn

-         Sekretarz Gminy Czorsztyn

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.  994 z późn.zm.)    

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Paź 20189 °
5.8 °C20 Paź
1.9 °C21 Paź
-3.6 °C22 Paź
2.6 °C23 Paź

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia