Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

                                                                                   Maniowy, dnia 10 września 2019 r.

RG.0012.3.9.2019

                                                                                             

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (tj. czwartek). o godz. 0800.

 Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy,
ul. Gorczańska 3, sala narad.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wydanie opinii do projektów uchwał:

a)     stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn

b)     nabycia nieruchomości w miejscowości Kluszkowce

c)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Sromowcach Niżnych

d)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Maniowach

 1. Wydanie opinii do wniosku o wynajęcie mieszkania komunalnego.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.
 3. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji

       Komunalnej(…)

 

                                                                                                        /-/  Paweł Salamon

Otrzymują:

-         Członkowie Komisji

-         Wójt Gminy Czorsztyn

-         Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-         Skarbnik Gminy Czorsztyn

-         Sekretarz Gminy

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 14 Paź 201924 °
21.6 °C15 Paź
12.8 °C16 Paź
17.4 °C17 Paź
17.7 °C18 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia