Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

                                                                                   Maniowy, dnia 10 czerwca 2019 r.      

RG.0012.2.5.2019

 

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

                                                          

            Przewodnicząca Komisji Administracyjno - Budżetowej zaprasza do udziału
w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godz.
1200. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2018.

b)     zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

c)     zmiany Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2022,

d)     zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

e)     przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

f)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2018 r.

g)     poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

     Administracyjno – Budżetowej

 

                                                                                                     /-/ Magdalena Bochniak

 

Otrzymują:

- Członkowie Komisji

- Wójt Gminy Czorsztyn

- Zastępca Wójta Gminy

- Skarbnik Gminy Czorsztyn

- Sekretarz Gminy

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia