Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Oświata

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach

adres: ul. Szkolna 2, 34-436 Maniowy
tel.: (18) 2750079
fax.: (18) 2750507
www: www.spmaniowy.czorsztyn.pl
e-mail:
dyrektor@spmaniowy.czorsztyn.pl
sekretariat@spmaniowy.czorsztyn.pl
pedagog@spmaniowy.czorsztyn.pl
szkola@spmaniowy.czorsztyn.pl
BIP - Szkoła Podstawowa w Maniowach


Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

adres: ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne
tel.: (18) 2629635
e-mail: sp_sromowcenizne@czorsztyn.pl

BIP - Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach

adres: ul. Szkolna 22, 34-440 Kluszkowce
tel.: (18) 2650337
www: www.spkluszkowce.iaw.pl
e-mail: szkola_kluszkowce@op.pl

BIP - Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach


Gminne Publiczne Przedszkole w Kluszkowcach

adres: ul. Szkolna 22, 34-440 Kluszkowce
tel.: (18) 2650320

BIP - Gminne Publiczne Przedszkole w Kluszkowcach
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

adres: ul. Nad Zalew 12, 34-443 Sromowce Wyżne
tel.: (18) 2629702
www: www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl
e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl

BIP - Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

 


 

Jakie zmiany niesie ze sobą reforma edukacji?

 

W związku z wprowadzaniem w życie reformy edukacji z dniem 01 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Pierwszy rocznik, który w całości zostanie objęty zreformowanym systemem edukacji to dzieci, które 1 września 2017 roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zmianę odczują także tegoroczni szóstoklasiści. Zamiast do gimnazjów od
1 września 2017 roku pójdą do siódmej klasy szkoły podstawowej.

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się ośmioletnią szkołą podstawową ( art. 191 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe). W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. tj. do 31 sierpnia 2019 r., kiedy to ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum.

W związku ze zmianą ustroju szkolnego zmienił się czas trwania obowiązku szkolnego. Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. Do dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym w latach szkolnych 2017/2018
i 2018/2019 obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej
i gimnazjum.

Zmiana struktury szkolnej to konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

Na terenie Gminy Czorszty od 1 września 2017 r. będą funkcjonowały cztery ośmioletnie szkoły podstawowe tj.

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach,

 2. Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach,

 3. Szkoła Podstawowa im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych

 4. Szkoła odstawowa w Sromowcach Niżnych.

W szkołach tych jak dotychczas będą działały oddziały przedszkolne, w których dzieci będą spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dotychczas działające Zespoły Placówek Oświatowych w Maniowach oraz w Sromowcach Niżnych z dniem 1 września 2017 r. , przekształcą się odpowiednio w Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Maniowach i Szkołę Podstawową w Sromowcach Niżnych, gdzie uczniowie dotychczasowych gimnazjów będą kontynuować naukę do czasu wygaszenia kształcenia.

Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w dotychczasowych szkołach podstawowych oraz w zespołach szkół staną się zatrudnionymi w ośmioletnich szkołach podstawowych. W szkołach tych będzie funkcjonowała jedna Rada Pedagogiczna, jeden pokój nauczycielski, jeden sekretariat, jedna biblioteka oraz będzie działać jedna Rada Rodziców.


 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Paź 20189 °
5.8 °C20 Paź
1.9 °C21 Paź
-3.6 °C22 Paź
2.6 °C23 Paź

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia