Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Zapraszamy do udziału w Gminnych Eliminacjach do finału XLII Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia -Florka.


 

R E G U L A M I N

Konkursu "Góralskie serce"

 

Gminnych Eliminacji do finału

XLII Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy

im. Andrzeja Skupnia -Florka

Dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 

1.    Cel Przeglądu:

 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą regionu i pięknem gwary
 • Uczczenie pamięci poety ze Stołowego - Andrzeja Skupnia - Florka i popularyzacja jego twórczości.

2. Czas i miejsce:

 • Eliminacje gminne organizuje Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. Eliminacje odbędą się w dniu 13 grudnia 2018r. (czwartek) .

   Rozpoczęcie o godz. 9.00 w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnyc

3. Kryteria oceny:

 • znajomość utworów pisanych gwarą,
 • interpretacja,
 • strój reprezentowanego regionu
 • dostosowanie utworu do wieku uczestnika

4. Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach:

 • recytatorów,
 • gawędziarzy

         W kategorii recytatorów obowiązuje wygłoszenie dwóch utworów wybranych przez siebie poetów.

         W kategorii gawędziarzy uczestnik prezentuje jeden utwór dowolnie wybranego autora. Uczestnik może występować tylko w jednej z ww.                      kategorii.

         Utwory należy dostosować tematycznie do wieku uczestników      

         Czas wygłaszania nie może przekraczać 10 minut.

5. Uczestnika obowiązuje kompletny strój regionalny.

6. Uczestnicy występować będą w czterech grupach wiekowych:

         I grupa - kl. 0 – III

         II grupa - IV - VI

         III grupa – klasy VII i VIII

         IV grupa - uczniowie szkół średnich

7. Ilość zgłoszonych uczestników jest nieograniczona 

8. Laureat poprzedniej edycji nie powinien przedstawiać utworu prezentowanego przez siebie w poprzednich Przeglądach

9. Karty zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. grudnia 2018r. na adres: Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, ul.              Gorczańska 3, 34-436 Maniowy lub na adres email:    gckkluszkowce@onet.pl

    Prosimy o czytelne wypełnienie karty z pełnymi imionami i nazwiskami autorów utworu, uczestników i opiekunów.

10. Do finału w Białym Dunajcu kwalifikuje się po 2 najlepszych recytatorów i 2 gawędziarzy z każdej grupy wiekowej szkół podstawowych          oraz 3 ze szkół średnich.

     Komisja oceniająca może dokonać zmian w ramach limitu miejsc (tylko w poszczególnych grupach wiekowych). Wyróżnieni uczestnicy otrzymają         nagrody.

11. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.  

    Finał Przeglądu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białym Dunajcu w dniu 10.01.2019r (czwartek) o godz.      9.30. Przypominamy, że do finału kwalifikują się uczniowie po etapach miejsko – gminnych. Zgłoszenia wraz z wyrażeniem zgody na                przetwarzanie danych osobowych /na załączonych kartach/ przyjmowane będą przez organizatora do dnia 15 grudnia 2018 roku.

   KARTY ZGŁOSZENIA należy przekazać  na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 34-425 Biały Dunajec ul. Miłośników Podhala 23 lub e-mail            zspigsek@wp.pl

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

    Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.) nr 133/97 poz. 8830 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na                         umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CKGC oraz udostępnianie ich przez internet i w publikacjach o działalności kulturalnej, a         także ich przetwarzanie.

     Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania Przeglądu i upoważniony jest do wykorzystywania tych materiałów bez                      żadnych zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich.

     Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

UWAGA: Nagrody nieodebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie Centrum Kultury Gminy Czorsztyn w terminie do 14 dni od daty imprezy.

Miłuj matke rodnom ziemieskalnom podhalańskom miłujzwycoj downy przystróji gware góralskom

 1.    Skupień - Flore


 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 07 Gru 2021-2 °
-3.3 °C08 Gru
-0.3 °C09 Gru
-0.1 °C10 Gru
-1.5 °C11 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia