Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Radni z Maniów blokują inwestycje w Gminie

Podczas obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2021 r., na wniosek radnej sołectwa Maniowy – Czesławy Królczyk z porządku obrad ściągnięto projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,  a w ślad za nim  projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024.

Jak uzasadniała wnioskująca, powodem wycofania projektu uchwały zmian w budżecie była zdaniem radnej, nieuzasadniona inwestycja polegająca na modernizacji ul. Żeromskiego w miejscowości Maniowy, podczas gdy ta sama radna wnioskuje o modernizację ulicy, przy której mieszka...  Za wnioskiem radnej zagłosowało łącznie 8 radnych Gminy Czorsztyn, w wyniku czego projekt zmian w budżecie został zdjęty z porządku obrad.

Nadmienić należy, że projekt modernizacji powyższej ulicy był tylko jednym z działań, w którym zaplanowano remont ul. Żeromskiego na odcinku o długości 183 mb oraz dodatkowo budowę drogi ( droga nie posiada na ten moment nazwy ulicy) na odcinku o długości 311 mb.  Wskutek nie podjęcia uchwały na dzień dzisiejszy uniemożliwiono wydatkowanie zabezpieczonych  środków finansowych również na pozostałe zadania w tym:

-  zagospodarowanie terenów zielonych przed Urzędem Gminy Czorsztyn – 688 000 zł

- adaptację pomieszczeń na bibliotekę w Maniowach – 120 000 zł

- umocnienie brzegu ścieżki rowerowej w Kluszkowcach i Maniowach – kwota 100 000 zł

- wykonanie remontu drogi żwirowej obok zbiornika wody w Sromowcach Wyżnych – 60 000 zł

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Maniowach- 50 650 zł

-zwrot kosztów na rzecz gminy dowozu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID  - 3 000 zł

Konsekwencją usunięcia z porządku obrad  Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024 jest m.in. uniemożliwienie realizacji zadania rozstrzygniętego w drodze postępowania przetargowego pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych przed Urzędem Gminy".  Nadmienić należy, że na realizację wspomnianego zadania samorząd zaplanował środki w wysokości 886 000 zł. W drodze postępowania przetargowego na jego realizację wpłynęło 6 ofert, z czego najniższa z nich obejmowała wykonanie zakresu robót w cenie  686 235 zł brutto. W chwili obecnej trwa analiza poprawności złożonej dokumentacji przetargowej przez oferentów, jednakże jak zauważyć można powyżej tylko na tym zadaniu kwota wygenerowanych oszczędności to  199 765 zł. Zaskakuje zatem argumentacja przytaczana przez radnych sołectwa Maniowy, jakoby samorząd gminny nie posiadał środków na realizację wykazanej inwestycji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 01 Gru 20211 °
0.4 °C02 Gru
0.4 °C03 Gru
-7.5 °C04 Gru
-5.1 °C05 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia