Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Warunek ? Zaburzona płynność finansowa w związku z pandemią COVID-19.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Czorsztyn Uchwałą NR XV/131/2020 z dnia 14 maja 2020 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą klasyfikujący się do grupy wymienionej poniżej, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 otrzymuje możliwość odroczenia terminów spłat rat podatku od nieruchomości.

Kto może skorzystać?

O odroczenie terminu płatności starać się mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą:

 •  polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, (PKD56.10A)
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30Z)
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD90.0)
 • związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną, w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych oraz basenów, siłowni, klubów fitness (PKD93.0)
 • związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD59.14.Z)
 • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD56.30)
 • związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD96.02.Z)
 • związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD96.09.Z)
 • usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD96.04.Z)
 • związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238), w tym: PKD 55.20 Z „Obiekty noclegowe turystyczne
 • i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”)
 • związana z prowadzeniem archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej (PKD91)
 • właściciel obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² z wyłączeniem obiektów, na których przeważa prowadzenie działalność polegającej na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, usługi rehabilitacyjne w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 90 dniowe odroczenie terminu spłaty II raty podatku od nieruchomości, której termin płatności przypada na maj, bądź czerwiec 2020 r., oznacza to, że płatność uregulują z dniem 30 września 2020 r.

Przypominamy jednak,  że wnioskować mogą jedynie przedsiębiorcy będący jednocześnie właścicielami budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponadto nadmieniamy, że podatek leśny bądź rolny, jeżeli takowy został naliczony uregulować należy w terminie wskazanym tj. do 15 maja 2020 r. Treść uchwały i wzór formularza informacji można znaleźć TUTAJ

Jak wypełnić załączniki i gdzie złożyć?

Przedsiębiorcy starający się o odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedkładają w terminie do 30 czerwca 2020 r. :

 • Informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
 • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do uchwały ( wskazując wiodące PKD)

Oświadczenia należy złożyć:

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Czorsztyn ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,

c) bezpośrednio w Urzędzie Gminy na dzienniku podawczym.

 

Podatniku pamiętaj zgodnie z art. 168 §  1. Ordynacji Podatkowej podania mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkępodawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy.” Złożenie wniosku przez maila nie jest skuteczne.

W przypadku wątpliwości bądź pytań, co do możliwości skorzystania z odroczenia terminów spłat rat podatku od nieruchomości prosimy o kontakt pod nr tel.: tel. 18 27 500 70 wew.114, e-mail: kamilaw@ug.czorsztyn.pl

 

Opr. Aneta Markus

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Sty 2022-4 °
-6.0 °C21 Sty
-7.0 °C22 Sty
-6.8 °C23 Sty
-14.5 °C24 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia