Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

     Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019 r. zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.
      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu. Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
     Program kierowany jest do:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
Wzory wniosków o środki na realizację Programu oraz szczegółowe informacje o naborze zamieszczono na stronie: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1571959,solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-nabory-wnioskow.html
      Proszę o zwrócenie uwagi, że nie jest możliwe nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza wniosku, który powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do występowania o dotację oraz przekazany w wersji edytowalnej wraz z pismem przewodnim
za pośrednictwem platformy e_PUAP na adres: /ag9300lhke/skrytka.
      Dodatkowe informacje o Programie można również znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Załącznik 1 - A:  "Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego"

Załącznik 1 - B:  "Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego"

Załącznik 1 - C:  "Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę"

 

 

Dyrektor Wydziału
Jacek Kowalczyk

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Wrz 20199 °
12.3 °C16 Wrz
10.1 °C17 Wrz
4.6 °C18 Wrz
3.8 °C19 Wrz

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia