Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Podsumowanie obrad XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 czerwca 2016 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1250, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
5. Głosowanie poprawek.
6. Przyjęcie interpelacji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2015 rok.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/135/2016.

2. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/136/2016 – absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn udzielone zostało jednogłośnie.

3. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/137/2016 – przekazano kwotę 6 000 zł.

4. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Rada pojęła Uchwałę nr XV/138/2016.

5. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Rada pojęła Uchwałę nr XV/139/2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn na lata 2016 – 2022.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/140/2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Czorsztyn a Gminą Tranowo Podgórne.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/141/2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/142/2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Krościenko nad Dunajcem w zakresie przejęcia zadania zarządu drogi gminnej położonej w miejscowości Krośnica, Gmina Krościenko n/D na odcinku od drogi powiatowej nr 1638K do granic wsi Krośnica w ciągu drogi gminnej Nr K 360573, ul. Zamkowa w miejscowości Czorsztyn, Gmina Czorsztyn.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/143/2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czorsztyn.
Rada podjęła Uchwałę nr XV/144/2016 – skargę jednogłośnie uznano za bezzasadną.

Część trzecia:

1. Odpowiedzi na interpelacje.
2. Zapytania i wnioski.
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
4. Zakończenie sesji.

Wyk. J. K.

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 21 Lis 20195 °
5.5 °C22 Lis
4.3 °C23 Lis
4.8 °C24 Lis
4.9 °C25 Lis

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia