Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Podsumowanie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 11.00 zakończyła o godz. 15.40, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

1.Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
5. Głosowanie poprawek.
6. Przyjęcie interpelacji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/121/2016.
2. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2016 – 2020.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/122/2016.
3. Podjęto uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Czorsztyn oraz będących we władaniu Gminy Czorsztyn.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/123/2016.
4. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Rada pojęła Uchwałę nr XIII/124/2016.
5. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
Rada pojęła Uchwałę nr XIII/125/2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsca pamięci narodowej.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/126/2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Administracyjno – Budżetowej.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/127/2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Komunalnej.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/128/2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Polityki Społecznej.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/129/2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rewizyjnej.
Rada podjęła Uchwałę nr XIII/130/2016.

Jednocześnie informuje się, że Rada Gminy Czorsztyn jednogłośnie tj. 15 głosami „przeciw” odrzuciła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.

Część trzecia:

1. Odpowiedzi na interpelacje.
2. Zapytania i wnioski.
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
4. Zakończenie sesji.

Wyk. A. K

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 02 Gru 20214 °
-2.0 °C03 Gru
-2.7 °C04 Gru
0.3 °C05 Gru
0.2 °C06 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia