Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Podsumowanie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 luty 2016 r

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 zakończyła o godz. 13.55, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
5. Głosowanie poprawek.
6. Przyjęcie interpelacji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

1.Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/109/2016.
2. Podjęto uchwałę w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Nowotarskiego.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/110/2016.
3. Podjęto uchwałę w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/111/2016.
4. Podjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Czorsztyn publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierani i wykorzystywania.
Rada pojęła Uchwałę nr XII/112/2016.
5. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.
Rada pojęła Uchwałę nr XII/113/2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/114/2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/115/2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2016-2020.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/116/2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2016 roku.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/117/2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Rada podjęła Uchwałę nr XII/118/2016.

Część trzecia:

1. Odpowiedzi na interpelacje.
2. Zapytania i wnioski.
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
4. Zakończenie sesji.

Wyk. A.M.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 06 Gru 2021-1 °
-5.1 °C07 Gru
-7.1 °C08 Gru
-4.7 °C09 Gru
-0.9 °C10 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia