Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Nuta Dunajca 2021 r. - aktualizacja regulaminu

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury informuje, że regulamin konkursu Nuta Dunajca uległ zmianie. Aktualizacja regulaminu polega na wprowadzeniu zapisu : Konkurs Nuta Dunajca skierowany jest do górali zamieszkujących pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący : Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ  (wsie: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno), Gminę Czorsztyn, Miasto i Gminę Szczawnica, Gminę Krościenko n/D oraz Gminę Ochotnica, które łączy nurt pradawnej rzeki Dunajec. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian

Nuta Dunajca

 

Maniowy, 5-6 czerwca 2021 r.

„Fcom mi Cie zabrać gwaro moja, fcom Cie podeptać ześ juz staro

, ześ brzyćko, niepotrzebno – Moja Gwaro

Jakoz Cie mom wydryć z tyf cornyf pazurów

Jak zawryć molowanom gembe co się z Tobie śmieje

Kieloś ty pjykno  - Moja Mowo

Matka mi Cie dali na droge. Jo się wse Tobie ucył i pojonć Cie nimoge

Coby syćka wiedzieli jako w Tobie siła

Kielo Tobom można pedzieć, kielo wyśpjywać

Kieloś ty zywo – Moja Gwaro

Wse Ci wesoło i lekko kieby ptoskom

Przylepnoś tako nie kiej kotek, kie Cie głoskom

Fcielibyście mi jom zabrać, a moze i ukraś

Nie dom, nie dom na mój dusiu choćbyk miała upaś

…A kie mnie jus staroś swoim palcym, tu takie bruzdy powyrzyno

Ty mi łostanies – Moja Gwaro………..Ty jedyno ”

Wanda Czubernatowa ,, Gwara’’    

REGULAMIN

 

Konkurs Nuta Dunajca skierowany jest do górali zamieszkujących pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący : Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ  (wsie: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno),  Gminę Czorsztyn, Miasto i Gminę Szczawnica, Gminę Krościenko n/D oraz Gminę Ochotnica, które łączy nurt pradawnej rzeki Dunajec.

 

Założenia programowe:

Przegląd Folkloru Nuta Dunajca - organizowany jest w formie konkursu na który składają się:

 • konkurs muzyk ludowych
 • konkurs instrumentalistów ludowych
 • konkurs śpiewaków ludowych
 • konkurs gawędziarzy i recytatorów
 • konkurs mistrz-uczeń
 • konkurs tańca solowego

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i  muzyka i taniec ludowy.

Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:

 • dziecięca - od 7 do 13 lat
 • młodzieżowa - od 14 do 17 lat
 • dorosła - od 18 lat
 • seniorzy – 60 +

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą wystąpić poza konkursem.

I . KONKURS GAWĘDZIARZY I RECYTATORÓW LUDOWYCH

 

 1. Repertuar uczestnika dla obydwu kategorii może obejmować:
 • utwory z przekazu ustnego
 • utwory własnego autorstwa
 • utwory publikowane
 1. Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby odzwierciedlał on dawne tradycje, oraz był dopasowany do wieku uczestnika.
 2. Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki.
 3. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach ludowych.
 4. Prezentowana jest jedna gawęda lub jeden wiersz.
 5. Uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii: gawędziarzy lub recytatorów.
 6. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

Kryteria oceny:

 • wybór tematu
 • zachowanie ludowego charakteru
 • czystość gwary
 • poprawna dykcja, interpretacja i znajomość tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny i strój zgodny z tradycją danego regionu

II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW

 1. Uczestnik konkursu może zagrać na kilku instrumentach. Instrumenty powinny być zgodne z tradycyjną kulturą góralską i pasterską danego regionu.
 2. Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych.
 3. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
 4. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

Kryteria oceny:

 • wybór instrumentu
 • dobór repertuaru
 • zachowanie w grze stylu własnego regionu
 • czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
 • ogólny wyraz artystyczny i strój

III. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

 Soliści i Grupy Śpiewacze

 1. Liczba osób w grupie śpiewaczej nie może być większa niż 6 osób.
 2. Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista, a wykonywany repertuar powinien być zgodny z tradycją prezentowanego regionu.
 3. Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy.
 4. Czas wystąpienia śpiewaków nie może przekroczyć 5 min.

Kryteria oceny:

 • zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem
 • czystość brzmienia
 • ogólny wyraz artystyczny i strój

IV. KONKURS MUZYK GÓRALSKICH im. Stanisława Gąsienicy

 1. Program występu muzyki powinien obejmować nuty, zaśpiew oraz charakter typowy dla prezentowanych regionów.
 2. Muzyka powinna wystąpić w składzie nie większym niż 4 osoby.
 3. Czas prezentacji programu do 10 min.

Kryteria oceny:

 • dobór melodii i tekstu zgodny z regionem
 • zachowanie stylu wykonawczego
 • ogólny wyraz artystyczny, kompletny strój zgodny z prezentowanym regionem 

V. KONKURS MISTRZ-UCZEŃ

 1. Konkurs polega na przedstawieniu przez mistrzów-muzyków i śpiewaków - swoich uczniów, prezentujących tradycyjną grę lub śpiew.
 2. Mistrz może zaprezentować w konkursie maksymalnie 3 uczniów, którzy uczą się gry na instrumencie co najmniej 3 lata
 3. Uczniowie prezentują się indywidualnie.
 4. Czas występu – maksymalnie 3 minuty dla jednego ucznia.
 5. Prezentację poszczególnych uczniów rozpoczyna mistrz.
 6. Dopuszcza się inną wspólną prezentację uczniów ale wyłącznie za porozumieniem z organizatorami.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • technika wykonania, czystość brzmienia.
 • zachowanie charakteru gry lub śpiewu własnego regionu
 • zachowanie stylu mistrza

 VI. KONKURS TAŃCA SOLOWEGO

 1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:
 • członkowie zespołów regionalnych, oraz osoby nie związane z zespołami z każdej kategorii wiekowej;
 1. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 10minut.
 2. Pary taneczne występują w jednej z czterech kategorii wiekowych:
 •  dziecięca - od 7 do 13 lat
 • młodzieżowa - od 14 do 17 lat
 • dorosła - od 18 lat
 • seniorzy – 60 + 

Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.

 1. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.
 2. Ocena Jury nastąpi według następujących kryteriów:
 • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 • technika tańca
 • strój regionalny odpowiednio dobrany do wieku lub tematyki np. związanej z tańcami obrzędowymi( wesela, taniec w izbie ) 
 • ogólny wyraz artystyczny

Tancerze mogą wystąpić z własną muzyką lub muzyką zapewnioną przez organizatora

Na karcie zgłoszeń powinna być zgłoszona taka potrzeba.

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 1. Laureatom I, II i III miejsc przyznane zostaną nagrody:
 • kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
 • kategoria młodzieżowa – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody rzeczowe
 • kategoria dorosła – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody pieniężne w miarę pozyskanych środków finansowych
 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Miejscem konkursu będzie Dom Kultury w Maniowach ( Remiza OSP ) – pierwszy dzień przeglądu Dom Kultury w Maniowach ( Remiza OSP- Maniowy) – drugi dzień przeglądu.
 2. Uczestnicy przeglądu mogą wystąpić tylko w  dwóch różnych kategoriach.
 3. Koszty podróży uczestnikom Nuty Dunajca pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.
 4. Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.
 5. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.
 6. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów.
 7. W zależności od ilości zgłoszeń, czas trwania konkursu będzie wynosił  1 lub 2 dni.
 8. W związku z wytyczonymi ograniczeniami zawiązanymi z pandemią COVID – 19 występy uczestników odbędą się bez udziału publiczności, jedynie w obecności komisji oceniającej, konferansjera i obsługi technicznej nagrywającej, celem transmisji ,,na żywo,, w mediach społecznościowych.
 9. W przypadku wzmożonych ograniczeń lub innych wytycznych Ministerstwa, konkurs będzie miał przebieg wyłącznie zdalny , o czym uczestnicy zostaną poinformowani na 7 dni przed rozpoczęciem przeglądu. Ocena występów i wyniki będą ogłoszone i udostępnione po obejrzeniu nadesłanych nagrań na stronach internetowych Centrum Kultury i jednostek patronujących wydarzeniu.
 10. O ewentualnych zmianach regulaminu, lub miejsca przeglądu organizator będzie informował na bieżąco.
 11. Z pośród laureatów konkursu: gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, Jury przeprowadzi eliminację do Festiwalu Folkloru Polskiego„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii dziecięcej kwalifikacje do Festiwalu „Sabałowe Bajania” mogą uzyskać uczestnicy którzy ukończyli 10 lat.
 12. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 r. na adres organizatora:

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn

ul. Gorczańska 3; 34-436 Maniowy

z dopiskiem Nuta Dunajca 2021

                                                                                                                                                                                                                lub e-mail: ckgczorsztyn@onet.pl

13. Bliższe informacje uzyskać można w CKG Czorsztyn (dyrektor - Artur Majerczak), tel.182750071 wew. 128, fax. 182750987, e-mail: ckgczorsztyn@onet.pl     

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH: 

 

 1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach swoje prawa majątkowe do artystycznych wystąpień zaprezentowanych podczas trwania konkursu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji przeglądu Nuta Dunajca oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

Przegląd Folkloru Pienin, Gorców, Podhala ,,NUTA DUNAJCA,,

Maniowy 5-6 czerwca 2021r.

 

W dniu ...........................

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury Gminy Czorsztyn

na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz promocją wydarzenia organizowanego przez CKG Czorsztyn pod nazwą: Przegląd folkloru Pienin, Gorców, Podhala ,,NUTA DUNAJCA,,  

Przetwarzane dane będą dotyczyć: imienia i nazwiska, , adresu zamieszkania, daty urodzenia.

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i udostępnienie materiałów graficznych i nagrań z pokazanym moim wizerunkiem na portalach, internetowych, mediach społecznościowych organizatora oraz partnerów i instytucji patronujących wydarzeniu celem promocji Przeglądu,, Nuta Dunajca,,

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być księgowość , właściciel, dzierżawca lub administrator obiektu

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zwrócenia przedmiotu najmu lub do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego

 Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (jeżeli dochodzi do profilowania, wówczas informacje dotyczące profilowania).

 Zgodnie z art.7 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 37 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w wsprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogółne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

………….....................................................

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 


 Wniosek do pobrania-tutaj

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 02 Gru 20214 °
-2.0 °C03 Gru
-2.7 °C04 Gru
0.3 °C05 Gru
0.2 °C06 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia