Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej

 Ponad 2 mln zł dla przedsiębiorców z Gorców i Pienin

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” rozpoczyna realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl zostały ogłoszone nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Mieszkańcy Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy mogą ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej w postaci premii w wysokości 60 000zł. Pomoc ta jest przyznawana m.in.jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ogłoszonym naborze zostanie przyznanych 15 premii na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 5 premii  na podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety.

 Po środki na rozwój działalności gospodarczej może sięgnąć wnioskodawca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który  prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo. Pomoc jest przyznawana w wysokościnie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 000zł na jedną operacje. W wyniku realizacji inwestycji za publiczne pieniądze musi zostać utworzone co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na co najmniej 3 lata.

W ogłoszonym naborze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przeznaczyło 1 000 000zł na inwestycje w tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produkty innowacyjne oraz 350 000zł na rozwój pozostałej działalności gospodarczej.

- Ogłoszenie o naborze 1-2016 Przedsięwzięcie 1.1.2 rozwój działalności gospodarczej

- Ogłoszenie o naborze 2-2016  Przedsięwzięcie 1.1.2 rozwój działalności gospodarczej

- Ogłoszenie o naborze 3-2016 Przedsięwzięcie 1.1.6 premie

- Ogłoszenie o naborze 4-2016 Przedsięwzięcie 1.2.1 premie

- Ogłoszenie o naborze 5-2016  Przedsięwzięcie 1.2.3. rozwój działalności gospodarczej

 

Więcej na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

 

Małgorzata Piątek

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Paź 201920 °
14.9 °C19 Paź
15.5 °C20 Paź
15.7 °C21 Paź
12.5 °C22 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia