Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie o zachodzie słońca Zdjęcie w slajderze - Jezioro Czorsztyńskie z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Gora Wdżar zimąZdjęcie w slajderze - Aktywna zima tylko w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Stok narciarski w Kluszkowcach wieczorną porą. Zdjęcie w slajderze - Gmina Czorsztyn zimą Zdjęcie w slajderze -

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Gmina Czorsztyn jest partnerem w projekcie pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego przez Lidera projektu tj. Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa partnerska została podpisana 11.04.2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Czyli zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych oraz Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.

 W ramach projektu utworzone zostaną w gimnazjach Szkolne Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) zapewniające dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów (od 01.09.2017 r. uczniów klasy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych oraz uczniów klasy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach prowadzone w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach).

W ramach SPInKa zostanie przeprowadzony przez cykl zajęć z doradztwa zawodowego w formie warsztatów, zajęć indywidualnych z uczniami oraz spotkań z rodzicami w wymiarze:

- 108 godzin doradztwa rocznie w Sromowcach Niżnych,

- 180 godzin doradztwa rocznie w Maniowach.

Działania realizowane będą przez doradców-nauczycieli wyznaczonych w gimnazjach, którzy podjęli studia w tym zakresie.

Podjęte działania mają na celu ułatwienie dokonywania wyborów uczniom, aby ich kariera zawodowa wynikała z właściwego rozpoznania ich predyspozycji w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie gimnazjów będą brali udział w trzydniowych Targach Edukacyjnych pod nazwą Festiwal Zawodów.

Projekt realizowany: w latach 2017-2019.

Trwałość projektu :Dwa lata od momentu zakończenia projektu

Dofinansowanie Projektu z UE dla Gminy Czorsztyn: 58 134,96 zł

Wkład własny Gminy Czorsztyn: 6 459,44 zł.

Całkowita wartość projektu: 64 594,40 zł

W projekcie bierze udział 115 partnerów.

Lider projektujest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

a)    Zadnie 123. Prowadzenie działań w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych.

b)    Zadania 124. Koordynacja działań w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego w regionie i wdrożenia nowego modelu nauczania we współpracy ze szkołami i uczelniami w ramach komponentu zawodowego MChE.

c)    Zadanie 125. Organizacja Festiwalu Zawodów, promocja kształcenia zawodowego oraz koordynacja rozwoju doradztwa zawodowego.

d)    Zadanie 126. Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży turystyczno-gastronomicznej.

e)    Zadanie 127. Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej.

Gmina Czorsztyn jako Partner P38 jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań i wskaźników określonych w projekcie:

a)    Zadania merytoryczne: Stworzenie i prowadzenie Szkolnych Punków Informacji i Kariery (SPInKa)

b)    Wskaźniki realizowane na poziomie zadań Partnera, tj.:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Minimalna wartość do osiągnięcia

1

Liczba utworzonych Szkolnych Punktów Informacji i Kariery

2

2

Liczba uczniów szkół gimnazjalnych, dla których został przygotowany indywidualny plan działań - IPD

174

c)    Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz
z Zasadami Realizacji Projektu, określonymi przez Lidera projektu, przesłanymi Partnerowi i udostępnionymi na stronie internetowej projektu.

 

PLAKAT PROJEKTU

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 10 Lip 202023 °
19.7 °C11 Lip
10.6 °C12 Lip
14.7 °C13 Lip
17.0 °C14 Lip

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia