Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Inwentaryzacja źródeł ciepła - prośba o wypełnienie ankiety.

Szanowni Państwo,

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
Na mocy ww. uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego nałożył na gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy, w oparciu o którą dane te przekazywane są do systemu prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Tym samym, Sejmik Województwa Małopolskiego zobowiązał właścicieli wszystkich budynków na terenie danej gminy, zarówno właścicieli indywidualnych gospodarstw domowych, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do przekazywania właściwym urzędom gmin/miast danych dotyczących budynków, niezbędnych do przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, z której dane zostaną wykorzystane do bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. Prosimy o dostarczenie wypełnionej ankiety w wersji papierowej do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, lub przesłanie podpisanego skanu ankiety na adres powietrze@ug.czorsztyn.pl lub też przekazanie jej za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /jgibd8640j/skrytka - opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ankiety w wersji papierowej będą także dostępne w tutejszym Urzędzie –
w pokoju nr 108 na parterze budynku - z możliwością pobrania przez każdego z mieszkańców.

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli nam ocenić skalę potrzeb w zakresie termomodernizacji budynków czy wymiany źródeł ogrzewania na nowy. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić obowiązki nałożone m.in. na naszą gminę przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby wszelkie działania mające związek z termomodernizacją czy wymianą źródeł ciepła, wykonane i finansowane we własnym zakresie zgłaszać do Urzędu Gminy, celem aktualizacji danych w bazie.

 Wszelkich wyjaśnień w tym temacie udzieli pracownik Urzędu Gminy

Bartłomiej Czechowski

tel. 18 275 00 70 wew. 108

Ankietę pobierzesz klikając tutaj

Ankietę w wersji edytowalnej pobierzesz tutaj

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 01 Gru 20210 °
0.7 °C02 Gru
0.2 °C03 Gru
-7.8 °C04 Gru
-4.6 °C05 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia