Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Informacja dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Szanowni Przedsiębiorcy,

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwałę Nr XXI/183/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Zgodnie z uchwałą Nr Nr XXI/183/2021 ze zwolnienia mogą skorzystać wskazane grupy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności:

1)      związany jest z zakwaterowaniem (ujętym w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 55),

2)      obejmuje pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (ujęty
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z)w zakresie: działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Jakiego okresu dotyczy zwolnienie w podatku od nieruchomości?

Zwolnienie stosuje się na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Jakie dokumenty są niezbędne do zwolnienia?

 • w przypadku podatnika będącego osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza IN-1

      kliknij by pobrać wzór

 

 • w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawne – deklarację na podatek od nieruchomości na obowiązującym formularzu DN-1

  kliknij by pobrać wzór

   

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną

  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, Nr 53, poz.312 z późn. zm.)

  kliknij by pobrać wzór

   

 • oświadczenie stanowiące załącznik do uchwały

  kliknij by pobrać wzór

   

Do kiedy mam złożyć dokumenty?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie Wójtowi Gminy Czorsztyn przez podatnika,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2021 r. (piątek)

 Szczegółowych informacji w sprawie udziela Referat Finansów

tel. 18/27-500-71 wewn. 114

monety na szarym tle

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Sty 2022-2 °
-6.0 °C21 Sty
-7.0 °C22 Sty
-6.8 °C23 Sty
-14.5 °C24 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia