Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

I N F O R M A C J A - funkcjonowanie Urzędu Gminy Czorsztyn w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr WG.120.38.2020 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 12 października 2020r. Urząd Gminy Czorsztyn w dalszym ciągu ogranicza bezpośrednią obsługę mieszkańców w budynku Urzędu.

Na bieżąco realizowana jest obsługa zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, w szczególności w sprawach:

1)           rejestracji stanu cywilnego,

2)           ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3)           ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)     decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

b)     decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

4)           przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczącym infrastruktury telekomunikacyjnej.

a także:

5)           pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach

6)           świadczenia usług komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

Bezpośrednio załatwiane są sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu.

Wejście na teren budynku Urzędu Gminy jest możliwe pod następującymi warunkami:

1)           wymagane jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki czy przyłbicy, z wyjątkami wynikającymi z § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2)           przy wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce,

3)           w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej interesantów niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
z wyłączeniem

a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,

e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

4)           w czasie poruszania się po budynku Urzędu Gminy należy przestrzegać bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy interesantami
i pracownikami.

5)           ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie,

6)           ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w Urzędzie.

 W celu bezpośredniego załatwienia spraw zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę, korzystając z wykazu telefonów do kontaktu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

Konto bankowe 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103

Centrala Urzędu 18/27-500-70,    18/27-500-71,           18/27-509-82

USC i ewidencja ludności wewn. 104

Gospodarka przestrzenne, ochrona środowiska, inwestycje wewn. 107

Gospodarka nieruchomościami   wewn. 110

Drogi publiczne       wewn. 109

Podatki          wewn. 114

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach

Świadczenia rodzinne        wewn. 129

Pracownicy socjalni            wewn. 102, 103

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach

Usługi komunalne   wewn. 232

 Czerwona słuchawka na białym tle , po lewej herb Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 26 Paź 202012 °
13.8 °C27 Paź
13.8 °C28 Paź
13.4 °C29 Paź
9.1 °C30 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia