Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie o zachodzie słońca Zdjęcie w slajderze - Jezioro Czorsztyńskie z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Gora Wdżar zimąZdjęcie w slajderze - Aktywna zima tylko w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Stok narciarski w Kluszkowcach wieczorną porą. Zdjęcie w slajderze - Gmina Czorsztyn zimą Zdjęcie w slajderze -

Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Maniowach – Modernizacja Domu Kultury w Maniowach

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach podpisało 1 września 2011 roku umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizacje zadana pn. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Maniowach – Modernizacja Domu Kultury w Maniowach”.

Celem operacji jest: poprawa standardu oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Czorsztyn, poprzez rozbudowę budynku Domu Kultury w Maniowach. Operacja wpłynie na osiągnięcie celów określonych dla PROW poprzez wzmocnienie bezpośrednich kontaktów miedzy społecznością lokalną oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Maniowy oraz mieszkańców Gminy Czorsztyn.

 • Ogólny koszt operacji: 391.598,26 zł
 • Pomoc z programu w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych: 238.779,00 zł

Maniowy, 3 listopada 2011 r.

J. Plewa


Informacja o postępach w realizowanym projekcie
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

9 stycznia 2012 r. Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach powołało Komisję przetargową, a 11 stycznia zamieszczono w bip ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Maniowach – Modernizacja Domu Kultury w Maniowach”.

26 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na powyższe zadanie. Do przetargu przystąpiło ośmiu oferentów. 3 lutego br. przetarg został rozstrzygnięty. Po sesji oceny ofert na wykonawcę robót została wybrana Firma P.B.U. PRANICA Adam Pranica 34-404 Klikuszowa 72 , z którą podpisano 14 lutego br. umowę na wykonanie zadania.

21 lutego br. przekazano wykonawcy protokolarnie teren i plac budowy.

Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową ustalono na dzień 31 lipca 2012 r.

Ogólna wartość robót zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym to kwota 253.807,15 zł.

Maniowy, 5 marca 2012 r.

J. Plewa


Informacja o postępach w realizowanym projekcie
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

21 czerwca br. GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach podpisało aneks do umowy w zwiazku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na powyzszy projekt.

Całkowity koszt operacji wynosi 258 807,15 zł

Przyznana pomoc tj. 75 % kosztów kwalifikowalnych tj. 157 809,00 zł

Maniowy 30 czerwca 2012 r.

J. Plewa


Informacja o zakończeniu projektu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

06 sierpnia 2012 r. protokolarnie odebrano roboty budowlane związane z modernizacją Domu Kultury w Maniowach mieszczącego się w Remizie OSP Maniowy. Roboty budowlane zrealizowano w ramach projektu „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Maniowach – Modernizacja Domu Kultury w Maniowach”.

Prace związane z modernizacją budynku wykonywała firma P.B.U Pranica z Klikuszowej. W ramach przeprowadzanej modernizacji poszerzono salę widowiskową oraz dobudowano klatkę schodową. Głównym celem inwestycji jest poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w sołectwie Maniowy, co z kolei pobudzić ma aktywność lokalnej społeczności i działających tutaj organizacji pozarządowych.

Całkowity koszt inwestycji to 258 807,15 zł, dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2913 wyniosło 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 157 809,00 zł.

Maniowy, 20 sierpnia 2012 r.

J. Plewa

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 14 Lip 20206 °
9.2 °C15 Lip
12.0 °C16 Lip
9.8 °C17 Lip
8.3 °C18 Lip

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia