sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na 2022 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn

ul. Gorczańska 3

34-436 Maniowy

 

Maniowy, 15 kwietnia 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na 2022 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2022 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”- nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach