sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Remont ulicy Żeromskiego w Maniowach

Treść

Mieszkańcy ulicy Żeromskiego w Maniowach oraz turyści, już wkrótce będą w pełni mogli korzystać z nowo wyremontowanej ulicy.

Dzięki przyznanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”, możliwe było wykonanie prac remontowych. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej oraz chodnika. Do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni asfaltowej i wykonanie pobocza. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną kolejne ulice w Maniowach: Słowackiego, Krasińskiego, Chopina i Kraszewskiego. Podobnie jak na ulicy Żeromskiego w Maniowach, dobiega końca remont na ulicy Zamkowej w Czorsztynie.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W galerii zdjęć możecie zobaczyć aktualny stan robót na ulicy Żeromskiego w Maniowach.

Zdjęcia