Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn zmienioną uchwałą Nr XII/114/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24.02.2016 roku oraz uchwałą Nr XXX/291/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kluszkowcach, w trybie bezprzetargowym.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Sromowcach Niżnych prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłaty za korzystanie z wyżywienia w tej placówce oraz ustalania zwolnień z opłaty za wyżywienie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Gminy Czorsztyn.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kluszkowcach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Czorsztyn ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czorsztyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
28 września 2018r. (tj. piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
 z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

    / Stanisław Chmiel /

 

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia