Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wynik konsultacji społecznych dotyczący projektu Statutu Gminy Czorsztyn

Wynik konsultacji społecznych dotyczący

projektu Statutu Gminy Czorsztyn

Zgodnie z § 3, ust. 2 uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26.06.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym załączniku do uchwały.

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym wpłynęły 2 uwagi, wnioski. Poniżej zestawienie zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Uwagi wraz

z uzasadnieniem

Wstęp do uchwały

„art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.)”

Uwaga uwzględniona, zasadna, ale zmieniono treść uwagi (doprecyzowano).

§ 14, ust. 1. Sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ § 14 w rozdziale 3. „Jednostki pomocnicze Gminy – Sołectwa” dotyczy m. in. sołtysów, a nie wszystkich zainteresowanych.

§ 17, ust. l. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

§ 44 Na wniosek radnego, Przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informującym o tym Radę.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

§ 64, ust. 6. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głosowanie tajne powtarza się.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

§ 87, ust. 1 Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału 
w pracach komisji, jeżeli przedmiot posiedzenia dotyczy jego interesu prawnego.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

§ 114, ust. 1. Członek Komisji SWiP podlega wyłączeniu z udziału 
w pracach komisji, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji dotyczy jego interesu prawnego.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

§ 132, ust. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji, w tym oryginały, udostępnia Wójt, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

Uwaga uwzględniona, zasadna.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 27.09.2018 r.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Sie 201926 °
16.0 °C21 Sie
18.2 °C22 Sie
20.1 °C23 Sie
24.9 °C24 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia