Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kluszkowcach

Maniowy dnia 13.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Znak: IRG.6840.4.2018

               Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kluszkowcach, objętych księgą wieczystą NS1T/00078640/9, stanowiących działki ewid. zmod.:

 1. nr 1008/90 o powierzchni 0,0847 ha,
 2. nr 1008/91 o powierzchni 0,0875 ha,
 3. nr 1008/92  o powierzchni  0,0773 ha.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn działki ewid. zmod. nr 1008/90, 1008/91, 1008/92 położone są w terenach oznaczonych symbolem 33.2MN/MT – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa, usługi nieuciążliwe, miejsca parkingowe, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi i place piesze.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

 1. działka ewid. zmod. nr 1008/90 - 95 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych netto,
 2. działka ewid. zmod. nr 1008/91 - 96 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych netto,
 3. działka ewid. zmod. nr 1008/92 - 92 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych netto.

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2174
z późn.zm.) według obowiązującej na dzień sprzedaży stawki (obecnie - 23% VAT).

 

Ustala się termin trzeciego przetargu na dzień 5 kwietnia 2019 r.:

 

 1. działka ewid. zmod. nr 1008/90 - godz.12.30 - w siedzibie Urzędu Gminy – sala narad,
 2. działka ewid. zmod. nr 1008/91 – godz. 13.30 – w siedzibie  Urzędu Gminy – sala narad,
 3. działka ewid. zmod. nr 1008/92 – godz. 14.30 – w siedzibie Urzędu Gminy –sala narad.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu do dnia
2 kwietnia 2019 r.  w wysokości:

 

 1. nr 1008/90 – 9 500,00 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100) złotych,
 2. nr 1008/91 - 9 600,00 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset 00/100) złotych,
 3. nr 1008/92  - 9 200,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście 00/100) złotych,

na konto Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach nr 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110.
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czorsztyn
zs. w Maniowach.

 

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn oraz zamieszczone na stronie internetowej gminy Czorsztyn https://czorsztyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn, jak również na tablicach ogłoszeń poszczególnych wsi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn p. nr 10, tel. 18 2750071 wew.110.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201925 °
24.4 °C19 Sie
22.9 °C20 Sie
15.1 °C21 Sie
16.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia