Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach wpłynęło pięć petycji.

Realizując dyspozycję z art. 14 z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) poniżej umieszczono zbiorczą informację na temat petycji rozpatrzonych w roku 2018.

 Nr petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

dotyczy budowy Samorządowego Schroniska dla Zwierząt

02.03.2018 r.

udzielono odpowiedzi

28.05.2018 r.

2

dotyczy systemów fotowoltaicznych

17.08.2018 r.

udzielono odpowiedzi

29.08.2018 r.

3

dotyczy Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

13.09.2018 r.

udzielono odpowiedzi

11.10.2018 r.

4

dotyczy V edycji Programu

„Wzorowa Łazienka”

19.09.2018 L.

udzielono odpowiedzi

11.10.2018 r.

5

dotyczy procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

15.11.2018 r.

udzielono odpowiedzi

04.12.2018 r.

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Maniowy, dnia 28.01.2019 r.

/-/ Tadeusz Wach

Wójt Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia