Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Przystąpienie do opracowania zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn".

Maniowy, dnia 25.03.2019 r

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Czorsztyn

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czorsztyn Uchwały Nr IV/31/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn". Zmiana planu obejmować będzie wyłącznie zmiany w tekście planu dla terenów oznaczonych symbolami:  9.1UT, 10.1UT, 11.1UT, 8.1MT, 9.1MT i dotyczyć będzie:

 • zmian w tekście planu, zawartych w rozdziale II w § 3,
 • zmian w tekście planu, zawartych w rozdziale III w § 8 ust. 4 oraz w § 10  ust. 1.

            Równocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34 – 436 Maniowy, ul. Gorczańska 3 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/ochrona-danych-osobowych. 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201915 °
18.9 °C19 Sie
16.6 °C20 Sie
17.0 °C21 Sie
12.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia