Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje VIIIzwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

1.     Otwarcie sesji i powitanie.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 29 marca 2019 r. oraz 24 kwietnia 2019 r.

4.     Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek.

5.     Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.

6.     Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

1.     Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czorsztyn za 2018 rok.

a) debata nad Raportem o stanie gminy Czorsztyn.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czorsztyn.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2018.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2018.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 r.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2022.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2018 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kluszkowce.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Maniowy.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

15.  Przedłożone sprawozdania:

a)     Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Czorsztyn na lata  2015 – 2020.

b)     Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.

Część trzecia:

1.     Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach (Interpelacja Radnej Czesławy Królczyk).

2.     Wolne wnioski i informacje.

3.     Zakończenie sesji.

 

VIIIzwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
18 czerwca 2019r. (tj. wtorek) o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
 z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Sie 201922 °
20.5 °C23 Sie
26.9 °C24 Sie
27.9 °C25 Sie
27.8 °C26 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia