Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1350, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2017 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXXI/296/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/297/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/298/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2018-2021.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/299/2018

 

 

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/300/2018

 

 1. Podęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn”.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/301/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn”.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/302/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/303/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu

 

 Rada podjęła Uchwałę XXXI/304/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kluszkowce.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/305/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2017 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/306/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/307/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach oraz nadaniem statutu.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/308/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Kluszkowcach prowadzonym przez Gminę Czorsztyn i opłaty za korzystanie z wyżywienia w tej placówce oraz ustalania zwolnień z opłaty za wyżywienie.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/309/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czorsztyn.

 

Rada podjęła Uchwałę XXXI/310/2018

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia