Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r.

 

PODSUMOWANIE

obrad XXX zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 20 marca 2018 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1305, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/283/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2018-2021.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/284/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/285/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/286/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Kluszkowcach, w trybie bezprzetargowym.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/287/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/288/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/289/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czorsztyn

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/290/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn zmienioną uchwałą Nr XII/114/2016 Radny Gminy Czorsztyn z dnia 24.02.2016 roku.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/291/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Czorsztyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/292/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Kluszkowcach.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/293/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/294/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXX/295/2018

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.
 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Sie 201916 °
16.3 °C21 Sie
12.4 °C22 Sie
10.9 °C23 Sie
12.6 °C24 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia