Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 03 listopada 2017 r.

PODSUMOWANIE

obrad XXVI zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 03 listopada 2017 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1240, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/242/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/243/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Kluszkowce. 

Rada podjęła Uchwałę XXVI/244/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/245/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/246/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/247/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/248/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/249/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/250/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Rada podjęła Uchwałę XXVI/251/2017

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

Wyk. J.K.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Sie 201916 °
16.6 °C24 Sie
17.6 °C25 Sie
18.5 °C26 Sie
18.8 °C27 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia