Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r.

PODSUMOWANIE

obrad XXV zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 22 września 2017 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 zakończyła o godz. 1215, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/228/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Rada podjęła Uchwałę XXV/229/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

Rada podjęła Uchwałę XXV/230/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.

Rada podjęła Uchwałę XXV/231/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Rada podjęła Uchwałę XXV/232/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Rada podjęła Uchwałę XXV/233/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/2016 z dnia 01.12.2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Kluszkowcach.

Rada podjęła Uchwałę XXV/234/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę XXV/235/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę XXV/236/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę XXV/237/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych.

Rada podjęła Uchwałę XXV/238/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sromowcach Niżnych.

Rada podjęła Uchwałę XXV/239/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kluszkowcach.

Rada podjęła Uchwałę XXV/240/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych

Rada podjęła Uchwałę XXV/241/2017

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

Wyk. J.K.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201915 °
18.9 °C19 Sie
16.6 °C20 Sie
17.0 °C21 Sie
12.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia