Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 05 lutego 2018 r.

PODSUMOWANIE

obrad XXIX zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 05 lutego 2018 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1445, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/269/2018

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/270/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/271/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Kluszkowcach, w trybie bezprzetargowym.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/272/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20. 07. 2012 r. poz. 3584 z późn. zm.)

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sromowce Wyżne.

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/274/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. 

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/275/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2018 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/276/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czorsztyn.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/277/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/278/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/279/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/280/2018

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.

 

Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/2018

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.
 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201911 °
14.4 °C18 Sie
15.0 °C19 Sie
15.8 °C20 Sie
10.7 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia