Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r.

PODSUMOWANIE

obrad XXI zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1230, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.

 5. Głosowanie poprawek.

 6. Przyjęcie interpelacji.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.

 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn.

 

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/186/2017.

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/187/2017.

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

 

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/188/2017.

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Rada pojęła Uchwałę nr XXI/189/2017.

 1. Pojęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

 

Rada pojęła Uchwałę nr XXI/190/2017.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Publicznego Przedszkola w Kluszkowcach, poprzez przeniesienie jego siedziby.

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/191/2017.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/192/2017.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czorsztyn jest organem prowadzącym.

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/193/2017.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę nr XXI/194/2017.

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Zapytania i wnioski.

 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.

 4. Zakończenie sesji.

 

 

 

Wyk. J.K.

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia