Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r.

PODSUMOWANIE

obrad VIII zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 0905 zakończyła o godz. 1224, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesjii powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 29 marca 2019 r. oraz 24 kwietnia 2019 r.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/56/2019

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czorsztyn za 2018 rok.

            a) debata nad Raportem o stanie gminy Czorsztyn.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/57/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2018.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/58/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2018.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/59/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/60/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2022.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/61/2019

 1.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/62/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/63/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2018 r.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/64/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Maniowy.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/66/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/67/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

Rada podjęła Uchwałę Nr VIII/68/2019

 

 1. Przedłożone sprawozdania:

a)     Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Czorsztyn na lata  2015 – 2020.

b)     Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach (Interpelacja Radnej Czesławy Królczyk).
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Wrz 20199 °
12.3 °C16 Wrz
10.1 °C17 Wrz
4.6 °C18 Wrz
3.8 °C19 Wrz

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia