Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r.

PODSUMOWANIE

obrad VI zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 29 marca 2019 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1005 zakończyła o godz. 1335, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/41/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego. 

Rada podjęła Uchwałę nr VI/42/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/43/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/44/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/45/2019

 

 1. Podjęcie Rezolucji nr 1/2019 Rady Gminy Czorsztyn w sprawie pilnej zmiany uchwały sejmiku dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w zakresie dotyczącym zakazu zabudowy w linii 25 m od rzek

Rada podjęła Rezolucję nr 1/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/46/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę nr VI/47/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/48/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2020.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/49/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/50/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/51/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Czorsztyn a Gminą Krokowa.

Rada podjęła Uchwałę nr VI/52/2019

 

 1. Przedłożone sprawozdania:

a)      Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2018 r.
i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Nowym Targu i inne ograny ścigania.

b)      Sprawozdanie roczne Komisariatu Policji w Krościenku n/D dot. stanu porządku
 i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie za rok 2018.

c)      Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za rok 2018.

d)      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2018 r.

e)      Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Sie 201916 °
16.6 °C24 Sie
17.6 °C25 Sie
18.5 °C26 Sie
18.8 °C27 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia